HOME

เคที.ฮาร์ดแวร์เซอร์วิส : ผู้ให้บริการจำหน่าย-ติดตั้ง-ออกแบบ-รับเหมาวางระบบกล้องวงจรปิด บริการงานด้านไอที ระบบซอฟต์แวร์ POS,ERP ตัวแทนจำหน่ายติดตั้งและบริการ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลในความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ชื่นชอบความทันสมัย ที่มาพร้อมความเจริญเติบโต  

นึกถึงเรา " เคที.ฮาร์ดแวร์เซอร์วิส "

     

      ระบบกล้องวงจรปิด CCTV (Closed Circuit Television)   

ผู้ให้บริการวางระบบและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดด้วยบริการแบบมืออาชีพ เพื่อช่วยให้ลูกค้าและองค์กรสามารถรักษาความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังลดต้นทุนด้านการรักษาความปลอดภัยให้น้อยลง ทำให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจในการเปลี่ยนแปลงระบบรักษาความปลอดภัย ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับประเภทธุรกิจและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

       ประโยชน์ของกล้องวงจรปิดระบบ ไอ.พี (IP) สำหรับธุรกิจค้าปลีก - ค้าส่ง และธุรกิจอื่นๆ ในงานด้านโซลูชั่นต่างๆ
- เข้ากันได้กับสาขารักษาความปลอดภัยในแต่ละร้านค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสียหายที่เกิดจากพัสดุของคุณสูญหาย หรือการโจรกรรม
- สามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และส่งข้อความแจ้งเตือน (SMS) โทรศัพท์มือถือ หรือส่ง E-Mail ให้กับผู้ใช้สามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีอย่างรวดเร็ว
- สามารถนำภาพเหตุการณ์มาเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้ ข้อมูลสำรองยังสามารถใส่ซีดีรอมและอุปกรณ์อื่นๆได้อย่าสะดวกสะบาย
      เนื้อหาโดยรวม.
ระบบใช้กล้อง IP Camera ที่มาพร้อมกับร้านค้าปลีกและธุรกิจอื่นๆที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย รวมถึงคุณประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น การติดตามพฤติกรรมของพนักงานร้านอาหาร การบูรณาการกับระบบ POS หรือแม้กระทั่งเข้ากันได้กับระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ที่มีจำหน่ายในร้านค้า สำหรับการบริหารงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

      โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป ERP (Enterprise Resource Planning),POS (Point of Sale)

จำหน่ายพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารงานขาย POS,ERP เป็นเครื่องมือช่วยควบคุมงานเอกสารการขาย,งานขายเกินวงเงินเครดิต,ปิดช่องทางทุจริตและหนี้สูญ เหมาะสำหรับทุกประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง,ร้านวัสดุก่อสร้าง,บริษัทห้างร้านทั่วไป

  1. โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป ระบบบัญชีเพื่อผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ ฟังก์ชั่นครบจบในที่เดียว
  2. ครอบคลุมตั้งแต่การแนะนำสั่งซื้อ บริหารสินค้าคงคลังอย่างอัจฉริยะ วิเคราะห์ยอดขายในมุมต่างๆ ได้ยอดเยี่ยมงานการเงินครบ ไม่พลาดการติดตามหนี้ วิเคราะห์หนี้ อายุหนี้
  3. รองรับงานภาษี และ การปิดบัญชีเพื่อวิเคราะห์งบแบบ "ศูนย์กำไร" และการทำงบการเงินรวม
  4. ทำให้เห็นภาพรวมขององค์กรและแนวโน้มของธุรกิจที่ชัดเจน

 

      ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System I.S)

ระบบที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์,ซอฟท์แวร์,ระบบเครือข่าย,ฐานข้อมูล,ผู้พัฒนาระบบ,ผู้ใช้ระบบ,พนักงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญในสาขาทุกองค์ประกอบนี้ทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดรวบรวมจัดเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศและส่งผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้ให้ผู้ใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานการตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม การวิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินงานขององค์กร

ระบบไอทีในปัจจุบันเป็นการเข้ามามีบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือองค์กรทุกภาคส่วน จากการทำงานส่วนบุคคลเพื่อพัฒนาธุรกิจ เทคโนโลยีทำให้ไอทีกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรให้สูงขึ้น ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสาระสนเทศเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ช่วยให้องค์กรในการดำเนินงานมีเสถียรภาพนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันฐานข้อมูลให้มีความปลอดภัยสูงสุด การออกแบบศูนย์ข้อมูลที่ดีจะต้องรองรับการเติบโตขององค์กรด้านเทคโนโลยีในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบเครือข่ายยิ่งมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทุกวันนี้เพราะข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่เรามีเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเกิดความสำเร็จของธุรกิจเพราะเทคโนโลยี เน้นไปที่ความรวดเร็วในการสื่อสารและความสะดวกในการใช้งานเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก เครือข่ายไร้สายในปัจจุบันมีความสำคัญต่อการช่วยให้หน่วยงานและองค์กรสามารถทำธุรกิจได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในด้านการรักษาความปลอดภับของข้อมูล 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ขออภัยกำลังปรับปรุง ณ วันที่ 25/04/2567 เวลา 01.30 น.

 
Visitors: 83,451