ผลงานที่ผ่านมา

ประวัติผลงาน การทำงานที่ผ่านมาบางส่วน  มากกว่า 1,000 จุด.

         เคที.ฮาร์ดแวร์เซอร์วิส ให้บริการวางระบบและติดตั้งงานระบบรักษาความปลอดภัยของกล้องวงจรปิด [CCTV] เน็ตเวิร์คไวไฟและงานด้านไอทีในด้านต่างๆ ด้วยบริการระดับมืออาชีพ เพื่อช่วยให้ลูกค้าและองค์กรต่างๆได้มีการพัฒนาหน่วยงานรักษาความปลอดภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังช่วยลดต้นทุนเงื่อนไขการดูแลระบบให้น้อยลงทำให้ลูกค้าอุ่นใจในงานบริการและอุปกรณ์ที่ได้  มาตารฐาน รับการออกแบบให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมให้บริการสำรวจและให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรและหน่วยงานในการบริการของ เคที.ฮาร์ดแวร์เซอร์วิส อุ่นใจไร้กังวลข้อสงสัยในการใช้งานหรือปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

      Maintenance Service หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า (MA)
      M.A คือ บริการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์กล้องวงจรปิดพร้อมซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามเงื่อนไขเอกสารที่ได้ตกลงกันไว้ ณ วันที่ติดตั้ง
• บริการแก้ไขปัญหากล้องวงจรปิดด้าน Hardware และ Software และระบบเครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• ดูแลและติดตามงานในกรณีที่อุปกรณ์กล้องวงจรปิดอุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง เกิดความเสียหาย และจำเป็นต้องส่งซ่อมศูนย์ทาง เคที.ฮาร์ดแวร์เซอร์วิส มีอุปกรณ์สำรองหรือเปรียนอุปกรณ์ใหม่ในช่วงทำการซ่อมบำรุงตามเงื่อนไข งานจำหน่ายติดตั้งบริการ
• ทำความสะอาดอุปกรณ์กล้องวงจรปิดเครื่องบันทึก (DVR) หรือ (NVR) พร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์จัดเก็บบันทึกภาพ (Harddisk )และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
• กำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างแน่นอนไม่มี บวกเพิ่ม..
• ตรวจสอบสภาพกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อป้องกันความเสียหายตลอดระยะเวลารับประกันและนอกเหนือใบรับประกัน ที่ดำเนินการเพื่อลดความเสียหายของข้อมูล คำนวนการทำงานของอุปกรณ์ให้ทำงานได้สมูทมากที่สุดเต็ม 100% เพื่อดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้าไม่ให้เกิดการสูญเสีย เมื่อต้องการใช้ข้อมูลนำไปทำธุระกรรมต่างๆ
                                                                                         • งานตรวจสอบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ต่อพ่วงมีการ บันทึกข้อมูลการตรวจสอบเก็บประวัติอุปกรณ์ซ่อมบำรุงไว้เป็นไฟล์งานทุกครั้งเพื่อสะดวกในการแก้ไขปัญหาของทีมงานในรอบถัดไป พร้อมบันทึกประวัติ Serial Number อุปกรณ์
แต่ละชิ้น ของงานตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนของการทำงานเพื่อสะดวกต่องานดูแล

 

Visitors: 82,405