บทความ | โปรแกรมบริหารงานขาย

เคที.ฮาร์ดแวร์เซอร์วิส เป็นตัวแทน จำหน่ายติดตั้งพร้อมงานบริการหลังการขาย โปรแกรมบริหารงานค้าปลีก - ค้าส่ง สำเร็จรูป ลดปัญหาต่างๆ ในยุคปัญจุบันทันด่วน  ท่านผู้เป็นเจ้าร้านหรือเจ้าขอกิจการ ค้าปลีก-ค้าส่ง ส่วนใหญ่จะพบปัญหาเหล่านี้ หรือไม่ ส่วนตัวผมจากประสบการณ์จริง 15 ปี. จะเจอปัญหาเหล่านี้
    - แจ้งราคาขายต่อลูกค้าผิดๆ ถูกๆ ทำให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่น
    - ไม่ทราบยอดขายต่อวัน ต่อเดือน ทำให้เราไม่ทราบยอดขาย
    - ไม่ทราบกำไรขาดทุนเบื้องต้น
    - ไม่ทราบยอดสต็อกคงเหลือ ในแต่ละคลังเก็บสินค้า
    - ขาดพนักงานช่วยขายสินค้า ที่มีทักษะด้านงานขาย
    - ไม่ทราบว่าสินค้า รายการไหนขายดี แล้วรายการไหนขายช้า ไม่มีประมาณการ
    - ลดปัญหา ขายผิดขายถูก เกี่ยวกับขายสินค้าตาม Serial Number ในธุรกิจบางประเภทฯ เช่น กล้องวงจรปิด,คอมพิวเตอร์,อุปกรณ์ IT
โปรแกรมขายหน้าร้าน
       โปรแกรมบริหารงานขาย ที่ช่วยเกี่ยวกับงานขายโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรู้ยอดขาย,สต็อกคงเหลือรวมทั้งกำไรในแต่ละช่วงเวลาได้ ดังจะเห็นได้จากร้านค้าสมัยใหม่ จำเป็นต้องมีโปรแกรมขายหน้าร้านทั้งสิ้น เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารร้านค้า ให้มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน
       ในปัจจุบันร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมกำลังประสบปัญหาอย่างหนักในการแข่งขัน กับ ร้านค้าปลีก สมัยใหม่ ที่เปิดดำเนินการอย่างแพร่หลายในหลายพื้นที่ ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการรอคอยการลดราคาสินค้าเพิ่มมากขึ้น และ นิยมการไปซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่แทนการซื้อ สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมเพราะสามารถซื้อสินค้าทุกอย่างที่ต้องการได้จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ รวมถึงราคา จำหน่ายของสินค้าที่ถูกกว่าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม พฤติกรรมของผู้บริโภคดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อกำไรและเป็นการทำลาย

ผู้ค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่ดำเนินธุรกิจในตลาด
     จะเห็นได้ว่าร้านค้าปลีกต้องมีการปรับตัวกับการแข่งขันกับร้านค้าสมัยใหม่อย่างมาก เครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้ คือ โปรแกรมขายหน้าร้าน ดังนี้นเห็นได้ว่าทุกร้านค้าในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้ เพราะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้เรารู้ ความเคลื่อนไหวต่างๆภายในกิจการของเรา ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าขายอะไรไปบ้างและไม่สามารถดูสต็อกได้ทันที ที่สำคัญไม่ทราบว่ากิจการของเรา ทำกำไรหรือขาดทุน เกิดการรั่วไหลของสินค้าและการทุจริตของแคชเชียร์เกิดขึ้น โดยที่ผู้ประกอบการไม่สามารถเช็คได้
ร้านค้าส่วนใหญ่ เมื่อเปิดกิจการใหม่ จะมุ่งเน้นไปที่การตบแต่งร้านให้สวยงาม ทันสมัย โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่จะหมดไปกับการตบแต่งหมด โดยไม่ให้ความสำคัญของระบบเก็บเงินหน้าร้าน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดในร้าน ทำให้เมื่อขายไประยะหนึ่งจะเกิดปัญหาเรื่องของขาดและของหายและปัญหาเรื่องการเงินจะตามมา เพราะร้านไม่มีข้อมูลในการบริหาร ไม่สามารถวางแผนต่างๆได้เช่น การวางแผนสต็อก การวางแผนการตลาดและวางแผนการเงิน ทำให้ผู้ประกอบการใหม่ ส่วนใหญ่จะไปไม่รอดด้วยเหตุนี้ ร้านค้าส่วนใหญ่จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วย ในด้านการบริหารและการจัดการข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ผลกำไรขาดทุนและที่สำคัญให้เลือกดูที่บริการหลังการขายและสามารถดูแลคุณได้ในทุกๆเรื่องของระบบ

Visitors: 82,736