เกี่ยวกับเรา

เคทีฮาร์ดแวร์ เซอร์วิส  ผู้ให้บริการงานด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับ วางระบบกล้องวงจรปิด,ระบบคอมพิวเตอร์-Network พร้อมซอฟท์แวร์สำเร็จรูปงานด้านบัญชี - การขาย แบบครบวงจร
    โปรแกรมขายหน้าร้าน [POS/ERP] ช่วยงานด้านบริหารงานขายโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรู้ยอดขาย,สต็อกคงเหลือรวมทั้งกำไรในแต่ละช่วงเวลาได้ ดังจะเห็นได้จากร้านค้าสมัยใหม่ จำเป็นต้องมีโปรแกรมขายหน้าร้านทั้งสิ้น เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารร้านค้าให้มีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมกำลังประสบปัญหาอย่างหนักในการแข่งขัน กับ ร้านค้าปลีก สมัยใหม่ ที่เปิดดำเนินการอย่างแพร่หลายในหลายพื้นที่ ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการรอคอยการลดราคาสินค้าเพิ่มมากขึ้น และ นิยมการไปซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่แทนการซื้อ สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมเพราะสามารถซื้อสินค้าทุกอย่างที่ต้องการได้จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ รวมถึงราคา จำหน่ายของสินค้าที่ถูกกว่าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม พฤติกรรมของผู้บริโภคดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อกำไรและเป็นการทำลายผู้ค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่ดำเนินธุรกิจในตลาด จะเห็นได้ว่าร้านค้าปลีกต้องมีการปรับตัวให้ต่อสู้กับการแข่งขันกับร้านค้าสมัยใหม่อย่างมาก เครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการต่อสู้กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้ คือ โปรแกรมขายหน้าร้าน ดังจะเห็นได้ว่าทุกร้านค้าในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้ เพราะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้เรารู้ ความเคลื่อนไหวต่างๆภายในกิจการของเรา ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าขายอะไรไปบ้าง จะไม่สามารถดูสต็อกได้ทันที และที่สำคัญไม่ทราบว่ากิจการของเรา กำไรหรือขาดทุน เกิดการรั่วไหลของสินค้าและการทุจริตของแคชเชียร์เกิดขึ้น โดยที่ผู้ประกอบการณ์ไม่สามารถเช็คได้
     ร้านค้าส่วนใหญ่ เมื่อเปิดกิจการใหม่ จะมุ่งเน้นไปที่การตบแต่งร้านให้สวยงาม ทันสมัย โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่จะหมดไปกับการตบแต่งหมด โดยไม่ให้ความสำคัญของระบบเก็บเงินหน้าร้าน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดในร้าน ทำให้เมื่อขายไประยะหนึ่งจะเกิดปัญหาเรื่องของขาดและของหายและปัญหาเรื่องการเงินจะตามมา เพราะร้านไม่มีข้อมูลในการบริหาร ไม่สามารถวางแผนต่างๆได้ เช่น การวางแผนสต็อก การวางแผนการตลาดและวางแผนการเงิน ทำให้ผู้ประกอบการใหม่ ส่วนใหญ่จะไปไม่รอดด้วยเหตุนี้ ร้านค้าส่วนใหญ่จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วย ในงานด้านการบริหารและการจัดการข้อมูลเพื่อนำไป วิเคราะห์ผลกำไรขาดทุน ต่อไป ที่สำคัญให้เลือกดูที่บริการหลังการขายและสามารถดูแลคุณได้ในทุกๆเรื่องของระบบ


จำหน่ายติดตั้ง พร้อมบริการหลังงานขาย

         

       สำหรับลูกค้า บริษัทฯ,หน่ายงาน,ห้างร้าน,ห่อพัก,อาคารบ้านเรื่อน และลูกค้าทั่วไป

 

                                                                         

                                                                        

 

 

                                                                                                                                                                                                     กำลังปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 13/9/2565