กิจกรรม

 กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มทักษะความรู้ ยกระดับฝีมือทีมงาน "เคทีฮาร์ดแวร์ เซอร์วิส" 

เพื่อให้ได้มาตราฐานตามที่กำหนด

เรียนรู้ทดสอบวัดระดับ โดยกรมพัฒฯ จังหวัดระยอง หัวข้อหลักสูตร

หลักสูตร  "งานติดตั้งและบริการอินเตอร์เน็ต ด้วยสายใยแก้วนำแสง"

Visitors: 56,907