เทคนิคการเข้าหัว RJ-45 กับสาย UTP

เทคนิคการสาย UTP หัว RJ-45
สายสัญญาณที่นำมาใช้เชื่อมต่อที่เป็นที่นิยมใช้คือสายสัญญาณแบบ UTP และมีหัวต่อคอนเน็กเตอร์แบบ RJ-45 ซึ่งมีโครงสร้างลักษณะเป็นพลาสติก ฝังขั้วทองแดงไว้ภายใน 8 เขี้ยวเท่ากับจำนวนสายทวิสแพร์เมื่อทำการ Clamp หัวด้วยอุปกรณ์เข้าหัวและไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก
รูปแบบการเข้าหัว การเข้าหัวแบบ RJ-45 มีอยู่ 2 แบบด้วยกันคือ

1. การต่อแบบตรง (Straight-through Cable หรือ Direct Cable) เป็นการเชื่อมต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปยังอุปกรณ์ Network2. การต่อแบบไขว้ (Crossover Cable) ใช้งานในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์,เราเตอร์ เชื่อมต่อเราเตอร์ เป็นต้น