โปรแกรมบริหารงานค้าปลีกสำเร็จรูป

สภาพของธุรกิจในปัจจุบันและการเข้ามาของบริษัทข้ามชาติพร้อมเงินลงทุนมหาศาล ทำให้เกิดการแข่งขันเพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้ได้
มากที่สุด ทำให้การบริหารงานยุคใหม่ ต้องอาศัยเทคโนโลยี่ของคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงานต่างๆ เช่น เปลี่ยนแปลงแผนการตลาดใหม่ๆ
สามารถเปลี่ยนราคาขายอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องติดป้ายราคาขายใหม่, การลดราคาให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจำนวนมาก, การรับชำระด้วยเงินสกุล
อื่นๆ นอกเหนือจากเงินบาท, สามารถควบคุมสต็อกสินค้าของสำนักงานใหญ่และสาขาได้ โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นตามความซับซ้อนของงานขาย

1. Standard เหมาะสำหรับร้านค้าเล็ก ๆ ที่ต้องการใช้ POS ทำงานแทนเครื่องบันทึกเงินสด ECR ทั่วไป ทำงานได้รวดเร็ว
โดยอ่านป้าย Barcode ไม่จำกัดจำนวนสินค้า รวบรวมยอดขายเพื่อนำไปตัดสต็อกได้
2. Advanced เหมาะสำหรับร้านค้าที่มีความซับซ้อนของงานขายในระดับปานกลาง มีในส่วนของพนักงานขายและสมาชิก
มีการตลาดแบบนาทีทอง (Hot Price) หรือการให้ส่วนลดตามประเภท เป็นรุ่นที่มีคุณสมบัติให้เลือกใช้สำหรับร้านอาหาร
3. Professional เหมาะสำหรับร้านค้าที่มีความซับซ้อนของงานขายมาก ต้องการการจัดการราคาขายหลากหลายวิธี
                             หลากหลายแคมเปญ เช่น ซื้อสินค้าครบตามจำนวนที่จัดรายการจะได้รับของแถม หรือ มีสิทธิแลกซื้อ หรือรับสินค้าสมนาคุณ เป็นต้น