ธุรกิจร้านขายของฝากขนาดย่อม

โปรแกรมบริหารงานค้าปลีกชุดประหยัด BUSINESS PLUS POS
สำหรับธุรกิจร้านขายของฝากขนาดย่อม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขายหน้าร้าน
และยังสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ลงทุนน้อย คุ้มค่า ตอบสนองความต้องการ
ร้านขายของฝากได้อย่างครบครัน พร้อมมีรายงานหลากหลายแบบ เพื่อช่่วยให้เจ้าของกิจการ
นำไปวิเคราะห์ เพื่อมาปรับปรุงกิจการ พิเศษ พร้อม Tablet ใช้งานได้ทันทีแถมฟรี

 

 
 
 
 
 

 

Visitors: 70,413