ระบบบริหารงานกิจการร้านกาแฟ

ระบบบริหารงานกิจการร้านกาแฟ
รองรับการทำงานบน Tablet ใช้งานง่าย ทันสมัย ราคาสบายกระเป๋า
BPlus Mini POS รุ่นน้องกาแฟ
(ระบบบริหารงานกิจการร้านกาแฟ)
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ท่านสามารถ
- จัดระบบร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีระบบงานขายที่ถูกต้องแม่นยำ
- ลดปัญหาการทุจริต
- ควบคุมและจัดการ Stock วัตถุดิบได้อย่างมืออาชีพ

BPlus Mini POS รุ่นน้องกาแฟ
(ระบบบริหารงานกิจการร้านกาแฟ)
- สามารถขึ้นระบบได้อย่างรวดเร็ว
- ระบบมีรายการเมนูกาแฟและเครื่องดื่มที่พร้อมใช้งาน
- ขั้นตอนการขายที่ง่าย ศึกษาง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง
- ขั้นตอนการบันทึกขายง่าย เรียนรู้ได้เร็ว ไม่ซับซ้อน
- รองรับการขายโดยจอ Touch Screen ที่ออกแบบมาให้
- สะดวกและรวดเร็วต่อการใช้งาน