ผลงานที่ผ่านมาบางส่วน

รายนามลูกค้าบางส่วนตัวจังหวัด และในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มากกว่า 1,000 จุด ที่ไว้ใจมอบให้ เคทีฮาร์ดแวร์ ดูแลคุณ

ผลงานและประสบการณ์ ที่ผ่านมา เป็นเครื่องมือยืนยันในคุณภาพการทำงานพร้อมบริการหลังงานขาย

ที่แท้จริงของ  เคทีฮาร์ดแวร์ เซอร์วิส จากลูกค้าและบริษัทฯ ชั้นนำ ที่เรียกใช้บริการ

 << เพราะเราเข้าใจคุณ >>

Visitors: 21,954