ผลงานที่ผ่านมาบางส่วน

รายนามลูกค้าในจังหวัดและต่างจังหวัดบางส่วนมากกว่า 1,000จุด 

ผลงานและประสบการณ์ ที่ผ่านมา เป็นเครื่องมือยืนยันในคุณภาพการทำงานพร้อมบริการหลังงานขาย

ที่แท้จริงของ  เคทีฮาร์ดแวร์ เซอร์วิส จากลูกค้า และบริษัทฯชั้นนำที่เรียกใช้บริการ

 << เพราะเราเข้าใจคุณ >>

Visitors: 26,818