ผลงานที่ผ่านมาบางส่วน

รายนามลูกค้าในจังหวัดและต่างจังหวัดบางส่วนมากกว่า 1,000 ไซด์งาน 

ผลงานบางส่วนที่นำเสนอจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เป็นเครื่องมือยืนยันในคุณภาพการทำงาน พร้อมบริการหลังงานติดตั้ง

ของ  เคทีฮาร์ดแวร์ เซอร์วิส ลูกค้าที่พักอาศัย ห้างร้านฯและบริษัทฯชั้นนำที่เรียกใช้บริการ

<< เพราะเราคือผู้นำด้านงานบริการ >>

 

Visitors: 64,582