คุณสมบัติโปรแกรมขาย (POS)

คุณสมบัติทั่วไป
1. ใช้งานง่าย สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว ในการบริการลูกค้าด้วยเครื่องบันทึกเงินสด (POS)
2. สามารถทำงานแบบใช้งานคนเดียว แบบเครือข่ายในอาคาร แบบสาขา หรือแบบแฟรนส์ไชส์ได้
3. ลดการทุจริตและลดข้อผิดพลาด
4. มีรายงานเพื่อตรวจสอบระบบการเดินเอกสารและพฤติกรรมที่แปลกๆ ได้ง่าย
5. จุดขายสามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นแบบประมวลผลทันที (Online) หรือแบบ Offline เมื่อ Network หยุดทำงาน

 

 

 

 

 

 

Visitors: 64,581