ข้อแตกต่างของกล้อง Analog และ Digital

ข้อแตกต่างระหว่างกล้องวงจรปิด แบบANALOG กับ กล้อง IP
กล้องวงจรปิดระบบ HD ANALOG
กล้อง ANALOG แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก คือ 1. AHD  2. CVI  3. TVI  4. CVBS  เป็นกล้องที่ใช้สายสัญญาณชนิด สายโคแอคเชียล หรือ ตระกูล RG6 มาเป็นอุปกรณ์นำสัญญาณ ข้อจำกัดที่พบเช่น ระบบรักษาความปลอดภัยการเข้ารหัสกล้องวงจรปิด สายสัญญาณถูกคลื่นรบกวน ทำให้ภาพที่ได้ไม่ชัด

กล้องวงจรปิดระบบ IP

                                              

                                                                    กำลังปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม   ณ วันที่ 13/9/65