ข้อแตกต่างของกล้อง Analog และ Digital

ข้อแตกต่างระหว่างกล้องวงจรปิด แบบANALOG กับ กล้อง IP
กล้องวงจรปิดระบบ HD ANALOG
กล้อง ANALOG แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก คือ 1. AHD  2. CVI  3. TVI  4. CVBS  เป็นกล้องที่ใช้สายสัญญาณชนิด สายโคแอคเชียล หรือ ตระกูล RG มาเป็นอุปกรณ์นำสัญญาณ ข้อจำกัดที่พบเช่น ระบบรักษาความปลอดภัยการเข้ารหัสกล้องวงจรปิด สายสัญญาณถูกคลื่นรบกวน ทำให้ภาพที่ได้ไม่ชัด
ข้อดี
1. ต้นทุนสินค้าที่ต่ำให้ภาพระบบ HD
2. ช่างติดตั้งไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน NETWORK
3. ติดตั้งทดแทนระบบ ANALOG เดิม ที่ทำไว้ก่อนหน้าได้

 

 

กล้องวงจรปิดระบบ IP Camera
เป็นกล้องที่ต้องตั้งค่า IP ผ่านระบบเครือข่าย เพื่อกำหนดตัวตนในการแสดงภาพ และต้องอาศัยสายชนิด UTP หรือ สาย fiber optic มาเป็นตัวเชื่อมโยงข้อมูล และช่างที่ติดตั้ง ต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานด้าน NETWORK

 ข้อดี

1. ใช้งานผ่านระบบไร้สายได้ (WiFi)
2. ลดต้นทุนในการเดินสายไฟคู่สายสัญาณ (POE)
3. ให้ภาพแสดงผลในระดับ Full HD
4. กล้อง IP มีความปลอดภัยด้านข้อมูลสูง เพราะมีการเข้าระหัสอุปกรณ์แต่ละตัวต่างกัน

ข้อเสียโดยประมาณสำหรับกล้อง ANALOG กับ กล้อง IP Camera คือ 
1. ต้นทุน IP Camera สูงกว่า  ANALOG
2. คุณภาพของภาพที่แสดงผล เทียบกับกล้องคุณภาพเดียวกัน ของกล้อง 2 ระบบ ภาพที่ได้ไม่เท่ากัน
3. ช่างติดตั้งต้องมีความรู้ด้าน NETWORK สำหรับกล้ง IP Camera

อีกประเด็นหนึ่ง ที่ลืมเสียไม่ได้ ในความแตกต่างของกล้องวงจรปิด ประเภท Analog และกล้อง IP Camera นั้นคือค่า FPS หรือ Frame Rate
อัตราเฟรมเรต ของเทคโนโลยีแต่ละประเภท
- ภาพยนต์ มีอัตราเฟรมเรตอยู่ที่ 24เฟรม/วินาที
- โทรทัศน์ระบบ Pal มัอัตราเฟรตเรตอยู่ที่ 25เฟรม/วินาที
- โทรศัศน์ระบบ NTSC มีอัตราเฟรมเรตอยู่ที่ 30เฟรม/วินาที

 

Visitors: 64,587