ติดต่อเรา

เคที.ฮาร์ดแวร์ เซอร์วิส
271/1 หมู่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์  : 086-2466-952,087-2511-985
email : infokthardware@gmail.com
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ