ข้อแตกต่างของกล้อง Analog และ Digital

ข้อแตกต่างระหว่างกล้องวงจรปิด แบบANALOG กับ กล้อง IP
กล้องวงจรปิดระบบ HD ANALOG
กล้อง ANALOG แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก คือ 1. AHD  2. CVI  3. TVI  4. CVBS  เป็นกล้องที่ใช้สายสัญญาณชนิด สายโคแอคเชียล หรือ ตระกูล RG6 มาเป็นอุปกรณ์นำสัญญาณ ข้อจำกัดที่พบเช่น ระบบรักษาความปลอดภัยการเข้ารหัสกล้องวงจรปิด สายสัญญาณถูกคลื่นรบกวน ทำให้ภาพที่ได้ไม่ชัด

กล้องวงจรปิดระบบ IP Camera

      IP Camera (Internet Protocol Camera) คือ กล้องวงจรปิดที่รวมเอาคุณสมบัติของ Web Server เอามาไว้ในตัวกล้องเสมือนกับเป็นการนำเอาความสามารถบางส่วนของคอมพิวเตอร์บรรจุลงไปในตัวกล้องวงจรปิด เพื่อให้สามารถประมาณผลและดูภาพสดบนระบบอินเตอร์เน็ต (IE) หรือ ระบบเครือข่ายโดยผู้ใช้งานสามารถ ดูภาพสดจากระยะไกลผ่านตัวกล้องวงจรปิดได้เลย โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์แม่ข่าย (NVR) ก็ได้ เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัย และ เฝ้าระวังคนที่เรารักภายในครอบครับ กล้องวงจรปิดระบบ IP Camera มีทั้งแบบใช้สายสัญญาณ (Wiring) และแบบไร้สาย (Wireless)

จุดเด่น
- กล้องวงจรปิด I.P มีระบบรักษาความปลอกภัยด้านข้อมูลค่อยข้างสูงเข้าถึงข้อมูลค่อนข้างสูง
- ใช้สายสัญญาณน้อยการติดตั้งง่ายยึดหยุ่นในงานด้านการติดตั้ง และช่างติดตั้งมีความรู้ในงานด้านโคร่งข่ายเน็ตเวิร์ค
- กล้องวงจรปิดสามารถเข้าร่วมกับงานด้านโคร่งข่ายเน็ตเวิร์คได้เลยโดย ไม่ต้องสร้างงานโคร่งข่ายใหม่เพื่อประหยัดคอร์ดค่าใช้จ่าย
- สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของ User ได้ตามที่เรากำหนด

                                              

                                                                    

 

 

 

 

 

 

Visitors: 82,736